" Aquí es estiu a TV3, tutorial videos,  Catalonia TV "

 Director: Tomàs Vallhonrat

 Format: Canon 5D