" Catalunya aixeca el teló "

 Director: Joan Riedweg

 Format: Sony FS100