" Aquí es estiu a TV3,  Catalonia TV "

 Director: Tomàs Vallhonrat

 Format: Canon 5D